mannerheimintie
Julkaistu 30.01.2017

Työnohjaajan vinkit Minä Olen -messuille

Minä Olen -messut tekevät tuloaan 11.-12.2.2017 ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on asia, joka koskettaa meitä kaikkia ja jokaista elämänaluetta ja siksi pidän messuja rikastuttavina myös työelämä-näkökulmasta katsottuna – erityisesti nyt kun monessa työssä korostuu työtehtävän muotoutuminen ja asiantuntijuuden kehittyminen pitkällä aikavälillä, oman työn itsenäisyys ja johtaminen sekä eläminen jatkuvassa muutoksessa. Ammatillisesta näkökulmasta sekä henkilökohtaisesta kiinnostuksesta johtuen haluan nostaa esille muutavan kiinnostavan luennon ja työpajan:

Erityisherkkyys voimaksi

Psykologi Heli Heiskanen pitää luennon erityisherkkyydestä sekä sen voimasta ja mahdollisuuksista. Olen pariin otteeseen kirjoittanut erityisherkkyydestä blogissani ja pidän sitä hyvin kiinnostavana aihepiirinä ja asiana, joka mielestäni tulisi ottaa huomioon myös työelämässä paitsi henkilökohtaisella tasolla, myös esimies- ja yhteisötasolla. Omassa mielessäni erityisherkkyys liittyy lahjakkuuteen ja erityisherkkyyden mukanaan tuomat vahvuudet ja mahdollisuudet kannattaisi ehdottomasti ottaa huomioon työelämässä ja valjastaa työyhteisön perustehtävän käyttöön. Yhtä lailla erityisherkkyyden tuomien haasteiden kohtaamiseen tulisi olla valmiuksia ja välineitä, niin erityisherkällä itsellään kuin hänen ympärillä olevilla ihmisilläkin. Huom! Heiskanen on joulukuussa 2016 julkaissut kirjan Herkkyyden voima.

Rakkaus sydänyhteyden voimavarana

Kiinnostuin suuresti pastoreiden Juha Petterssonin ja Henri Järvisen työpajasta Rakkaus sydänyhteyden voimavarana, sillä mikä ylipäätään voisi olla tärkeämpää kuin rakkaus? Rakkauden tutkiminen ja pohtiminen on kiinnostavaa erityisesti teologina, mutta toki myös työnohjaajana; mitä kaikkea rakkaus on ja voi olla? Rakkaus liitetään usein ihmisiin ja lähisuhteisiin mutta itseäni kiehtoo erityisesti rakkaus henkisesti tai fyysisesti kaukana olevia ihmisiä kohtaan: voiko esimerkiksi ”puhtaasti” rakastaa työkaveriaan ja millaista rakkautta se olisi? Keitä kaikkia ja mitä kaikkea ylipäätään on mahdollista rakastaa? Voiko työtään rakastaa – tai kannattaako rakastaa? Pastoreiden työpajassa sivutaan myös ristiriitoja, ja ristiriidat ovat olemassa aina vähintään potentiaalisesti siellä, missä on ihmisiä ja ihmissuhteita, joten työpajan teemat koskettavat ihmiselämän oleellisimpia asioita.

Ärsyyntyminen voimavarana

Krista Launonen luennoi aiheesta Ärsyttävät ihmiset ovat parhaita opettajia. Ärsyyntyminen voimavarana. Kerrankin ärsyyntyminen tunnetilana saa ansaittua tilaa ja huomioita, ja vaikka kyseessä onkin aika epämiellyttävä olotila, ärsyyntyminen on hyvin inhimillista ja arkista. Sillä on niin suuri vaikutusvalta ja energialataus, että se ansaitsee ehdottomasti oman paikkansa. Olen itsekin silloin tällöin pohtinut, että ihmiset, jotka prosoivat meidän pimeät puolemme esiin, ovat meille hyvin arvokkaita oppaita ja ”valaisijoita”. He paljastavat jotain hyvin oleellista ja tärkeää meistä itsestämme. Pysähtymisestä tämän teeman äärelle voi olla hyötyä laajeminkin, kyse ei ole pelkästä itsetuntemuksesta, vaan: ”[Ä]rsytyksen tunnetta kannattaa käyttää voimavarana. Sitä voi käyttää hyväkseen paitsi itsensä myös bisneksen ja luovan ajattelun kehittämiseen”. Ehkä syventymällä aiheeseen pystyisimme ymmärtämään myös paremmin toisiamme ja sitä, miksi toinen ärsyyntyy siitä mistä itse innostuu ja ilostuu?

Hinnasto Ota yhteyttä