Työyhteisö­valmennus

Työyhteisövalmennus sopii työyhteisölle, tiimille tai muulle ryhmälle, joka haluaa hetkeksi pysähtyä tärkeiden asioiden äärelle, hakea uutta yhteistä suuntaa ja saada uusia näkökulmia omaan työhön. Työyhteisövalmennus on lyhytkestoista työskentelyä ja antaa avaimia oman työn mielekkyyden, hyvinvoinnin, kehittämisen ja tavoitteiden saavuttamisen lisäämiseksi.

Esimerkkejä työyhteisö­valmennuksessa käsiteltävistä teemoista:

  • Oma ammatillinen rooli, identiteetti ja kasvu
  • Haastavat työtilanteet ja muutokset työelämässä, omien selviytymiskeinojen ja voimavarojen tunnistaminen ja löytäminen
  • Ammatillinen ja arkinen vuorovaikutus työyhteisössä
  • Työyhteisössä omien rajojen ja omien vaikutusmahdollisuuksien tiedostaminen
  • Omien ja työyhteisön arvojen pohtiminen ja merkitys
  • Stressin, väsymyksen ja uupumuksen tunnistaminen, ennaltaehkäisy ja toipuminen
  • Yhdessä ajatteleminen, kannustava ilmapiiri ja yhteisöllisyyden luominen

Työyhteisövalmennuksen lähtökohta on turvallinen ja luottamuksellinen tila, jossa ryhmän jäsenet ovat keskenään tasavertaisia ja jossa erilaiset näkemykset ja kokemukset saavat olla olemassa ja niitä käsitellään ja ajatellaan yhdessä eteenpäin.

Hinnasto Ota yhteyttä